RC-Security
Uw Partner in Beveiliging

Meer Dan Alleen Beveiliging

Brandwacht Nodig

Voor inzet van Rijksgediplomeerde brandwachten kunt u dag en nacht terecht bij RC Security.
Voldoet uw locatie niet aan de gestelde veiligheidseisen?
Dan kan het voorkomen dat er door handhaving, brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie een rijks gediplomeerde brandwacht wordt geëist om de veiligheid te waarborgen. 

Bij brandgevaarlijke of risicovolle werkzaamheden binnen uw bedrijf kunt u ook zelf beslissen om een brand- en/of veiligheidswacht in te zetten.
Tijdens evenementen kan het tevens noodzakelijk zijn om brandwachten in te zetten.
Bij een evenement wordt er door de brandwacht gelet op vrije nooduitgangen en op preventieve maatregelen ter voorkoming van brand of calamiteiten.
Onze brand- en veiligheidswachten houden toezicht en grijpen direct in bij brand of onveilige situaties.
RC Security is gespecialiseerd in de levering van brandwachten en veiligheidswachten.
Wij hebben een groot aantal rijk gediplomeerde brandwachten en veiligheidswachten in dienst.
Onze mensen hebben ervaring op diverse locaties, zoals zorginstellingen, hotels, evenementlocaties, winkelcentra, industrie en bedrijfsgebouwen.
Direct inzetbaar Uw locatie heeft met spoed brandwachten nodig?
Dat is mogelijk bij RC Security. 

Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar.
Na uw opdracht kunnen wij direct één of meerdere mensen inzetten.
RC Security opereert door heel Nederland.
Kwalificaties van onze brandwachten De mensen van RC Security zijn gescreend en minimaal in het bezit van het Rijksdiploma Brandwacht/ Manschap A en het VCA-diploma.
Om onze brandwachten vakbekwaam te houden volgen zij regelmatig aanvullende opleidingen en trainingen.

Ad-Hoc

Ad-hoc beveiliging is een dienst gericht op een specifiek geval of situatie.
Er kunnen altijd situaties ontstaan waarin beveiliging ineens noodzakelijk wordt.
Voorbeelden hiervan zijn: de uitval van personeel, brand, inbraak of ramkraak, stroomstoring, storing aan de alarminstallatie, verbouwingen en/of schade aan uw pand. 

Heeft u spoedeisende opdrachten of op korte termijn één of meerdere beveiligingsmedewerkers nodig?
Dan kan RC Security u binnen enkele uren de gewenste dienst leveren, Onze ad-hoc diensten kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week landelijk worden ingezet.

Alarmopvolging

Bij het verlaten van uw pand of woning, dient u het alarmsysteem in te schakelen.
Na de inschakeling ervan wordt uw pand/woning beschermd tegen indringers.
Wanneer indringers uw pand/woning proberen binnen te dringen, zal het alarm afgaan.
Meteen na het afgaan van het alarm zal een melding binnenkomen bij de meldkamer waar u aangesloten bent.

Dit signaal zal uiteraard ook bij de meldkamer worden geregistreerd.
De meldkamer zal per direct contact opnemen met RC Security, die als sleutelhouder functioneert.
RC Security zal na het binnen komen van de melding, per direct een bekwame medewerker naar uw pand of woning sturen.
Na de aankomst, zal ons medewerker achterhalen wat de oorzaak van het alarm is geweest.
Afhankelijk van de bevindingen op de plaats, zal een passend actie worden ondernomen.
Hierbij kunt u denken aan het waarschuwen van de politie, de brandweer of andere instanties, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

Waarom uw alarmopvolging besteden aan RC-Security:

 • Er wordt altijd gereageerd op een inbraakalarm 7/24
 • Deskundige afhandeling van de alarmopvolging
 • Sleutelhouders hebben een ongestoorde nachtrust
 • Geen persoonlijke risico voor de sleutelhouders bij een werkelijke inbraak 
 • Het waarschuwingsadres (sleutelhouder) worden alleen gewaarschuwd wanneer er een werkelijke calamiteit heeft plaatsgevonden 
 • Een snelle en adequate alarmopvolging betekend voor u dat de eventuele vervolgschade beperkt kan blijven 
 • Bij een calamiteit kunnen we repressief handelingen verrichten zoals storingsmonteurs en glasschadebedrijven bellen om de schade of de storing direct te laten herstellen.
Acties die door ons kunnen worden getroffen zijn als volgt:
 
 • Het controleren van uw eigendom op onregelmatigheden, zowel binnen als buiten
 • Alarmering van de brandweer
 • Het treffen van schade beperkende maatregelen
 • Het laten plaatsen van een noodglas, indien noodzakelijk
 • Het waarschuwen van de contactpersoon van het bedrijf
 • Rapportering van de bevindingen
 • Opnieuw inschakelen van het alarmsysteem

RC Security verzorgt alarmopvolging in de regio Noord Holland.  
We hebben dit gebied bewust klein gehouden zodat wij korte aanrijtijden kunnen garanderen aan onze mobiele surveillance
klanten.

Bouwplaats beveiliging

RC Security is gespecialiseerd in bouwplaat beveiliging.
Ook projecten die zich nog in de opleverfase bevinden, beveiligen wij met regelmaat.
Kostbare materialen, gereedschappen en apparatuur op bouwplaatsen hebben vaak de interesse van dieven. 
Veel bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstallen van bouwmaterialen, maar ook met vandalisme, vernielingen, brandstichting en sabotage van bouwprojecten. 
Op momenten dat er geen personeel van het bouwbedrijf aanwezig is loopt men het risico slachtoffer te worden van dergelijke delicten. 

Dit levert niet alleen grote directe (financiële) schade op maar ook indirecte schade zoals vertraging van de werkzaamheden.
Bouwplaats beveiliging biedt de beste oplossing om dit soort gevallen te voorkomen.  
RC Security beschikt over diverse mogelijkheden om dit te voorkomen en het bouwproject optimaal te beveiligen.
Daarnaast kan het beveiligingspersoneel van RC Security ook voor andere werkzaamheden worden ingezet zoals toezicht op het gebruik van verplichte veiligheidsmiddelen, bezoekers en leveranciersregistratie en visitatie van eigen medewerkers, en die van leveranciers of onderaannemers.
Wij verzorgen de complete beveiliging van uw bouwplaats met onze vakmensen.
We houden ons aan de regels en wetgeving die in onze bedrijfstak gelden.

Doordat wij uw zorg voor bouwplaat beveiliging uit handen nemen, kunt u zich optimaal richten op uw primaire werkzaamheden.
Wij kunnen onze beveiligers zowel ‘s avonds, ‘s nachts, overdag en in de weekenden inzetten voor controle, toezicht en het beveiligen van uw eigendommen en goederen.

Objectbeveiliging

Bij objectbeveiliging is er sprake van beveiliging binnen en rondom een bepaald object, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand.
De beveiligers van RC Security zijn uitstekend opgeleid om regelmatige óf onregelmatige controle rondes te verrichten en eventueel afwijkende situaties te signaleren.
Tijdens deze rondes worden alle vitale ruimtes gecontroleerd. 

Er wordt in het bijzonder gelet op zaken die schade kunnen toebrengen aan de organisatie van het object.
Daarnaast worden beginnende probleemsituaties proactief verholpen.
Wij maken tijdens onze objectbeveiligingsdiensten rapportages op, zodat u altijd bent geïnformeerd over welke onregelmatigheden zijn voorgekomen tijdens de dienst.

De volgende werkzaamheden zijn een onderdeel van objectbeveiliging:

 • toegangscontrole
 • sleutelregistratie
 • bezoekersregistratie
 • telefoonbeantwoording
 • bezoekersbegeleiding
 • regelmatige en onregelmatige controles
 • visitatie personeel

Door de inzet van RC Security voor objectbeveiliging bent u verzekerd van optimale preventie en blijven uw bedrijfsprocessen ten alle tijden gewaarborgd.
Wij leveren uitsluitend ervaren beveiligingsmedewerkers die hun vak uitstekend beheersen, klantvriendelijk zijn, en die zich goed kunnen verplaatsen in uw wensen.

 

Sluitbegeleiding

RC Security kunt u begeleiden bij het afsluiten van uw bedrijf, zodat de kans op een overval of andere calamiteiten bij het afsluiten wordt verkleind.
Bij bepaalde winkels zoals kledingzaken en tankstations brengt het afsluiten veel risico’s met zich mee.
Door middel van sluitbegeleiding kunnen wij ervoor zorgen dat tijdens het afsluiten een beveiligingsmedewerker aanwezig is, waardoor uw medewerker(s) op een veilige manier uw bedrijf kunnen afsluiten. 

Als het nodig blijkt te zijn, zal onze beveiligingsmedewerker passende acties ondernemen bij ongebruikelijke situaties.
Hij zal het alarm laten afgaan en de veiligheid van uw medewerker(s) waarborgen.

Transport
beveiliging

RC Security is actief op het gebied van transportbeveiliging voor het beveiligen en begeleiden vanaf het beginpunt tot aan de eindbestemming.
Dit is zowel nationaal als internationaal en wordt uitgevoerd door twee gediplomeerde beveiligers tijdens de rit.
Desgewenst kan ook een derde beveiliger aanwezig zijn in het te begeleiden voertuig.

De begeleiding van een transporteur wordt onder toezicht gehouden o.a. met onopvallende auto’s.
Afhankelijk van de opdracht, kan indien gewenst gebruik worden gemaakt van opvallende RC Security Beveiliging auto’s.

Waarvoor worden de onopvallende auto’s ingezet?

Onopvallende auto’s kunnen ingezet worden wanneer er een lading moet plaatsvinden en/of vervoerd moet worden.
De voertuigen die wij gebruiken zijn uitgerust met een modern navigatie- en communicatiesysteem.
Hiermee wordt voortdurend contact gehouden met de chauffeur van het te beveiligen voertuig, de locatie van de eindbestemming en uiteraard met u als opdrachtgever.

Bij calamiteiten worden er foto- en videoregistraties gemaakt en zal direct contact opgenomen worden met de thuisbasis.
Tijdens de rit moet de chauffeur rusten en zal onze beveiliger toezicht houden op de te vervoeren lading.

Tevens kan deze service ingehuurd worden om waardevolle documenten, poststukken en materialen te bezorgen.
Deze kunnen door onze vakbekwame beveiligers in onopvallende auto’s vervoerd worden, zowel nationaal als internationaal.

Iedere vakbekwame beveiliger die als transportbeveiliger werkt, is uiteraard in het bezit van een certificaat welke aansluit op de specifieke behoeftes van de opdrachtgever. Deze aanvullende certificaat houdt in dat de beveiliger specifiek is getraind en opgeleid voor de werkzaamheden die hij moet verrichten.

Welke transportfaciliteiten voeren onze beveiligers uit?

 • TransportSecurity
 • Transportbegeleiding
 • Transportbewaking
 • Vervoeren van belangrijk poststukken

De overige modules zijn modulair opgebouwd en afgestemd op de specifieke behoeftes van de opdrachtgever voor de functie van transportbeveiliging. Hierdoor worden de overige certificaten of diploma’s behaald op het moment dat deze werknemers in aanmerking komen voor de functie.

Particuliere onderzoeken

Voor het gros van de mensen is de drempel hoog een privé detective (het populaire woord voor particulier onderzoeker) in te schakelen.
Men zou kunnen denken dat particulier onderzoek een kostbare aangelegenheid is.
RC Security en Van Esdonk Recherche is betaalbaar voor iedereen!

Men zou kunnen denken dat het de vertrouwensband met de te onderzoeken persoon schaadt.
RC Security en Van Esdonk Recherche garandeert integriteit! 

Men zou kunnen denken dat men de waarheid eigenlijk niet ‘wil’ weten.
Voor RC Security en Van Esdonk & Recherche lijkt het dat er vele situaties te bedenken zijn waarin u de waarheid wel ‘moet’ weten!

Situaties waarbij u verdenkingen heeft, maar geen zekerheden.
Situaties waarbij geruchten de ronde doen, maar feiten ontbreken.
Dat kan variëren van een “zieke” werknemer tot een overspelige partner; van concurrentiebeding tot bedrijfsdiefstal.
RC-Security is gespecialiseerd in waarheidsvinding en zal dat in een gedocumenteerde rapportage ondersteund door audio/video/fotomateriaal aan u overleggen.

Op zoek naar enige vorm van beveiliging?