RC-Security
Uw Partner in Beveiliging

Meer Dan Alleen Beveiliging

Closing Watch

Brandwacht Nodig

          Voor inzet van Rijksgediplomeerde brandwachten kunt u dag en nacht terecht bij RC Security. Voldoet uw locatie niet aan de gestelde veiligheidseisen? Dan kan het voorkomen dat er door handhaving, brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie een rijks gediplomeerde brandwacht wordt geëist om de veiligheid te waarborgen. 

          Bij brandgevaarlijke of risicovolle werkzaamheden binnen uw bedrijf kunt u ook zelf beslissen om een brand- en/of veiligheidswacht in te zetten. Tijdens evenementen kan het tevens noodzakelijk zijn om brandwachten in te zetten. Bij een evenement wordt er door de brandwacht gelet op vrije nooduitgangen en op preventieve maatregelen ter voorkoming van brand of calamiteiten. Onze brand- en veiligheidswachten houden toezicht en grijpen direct in bij brand of onveilige situaties. RC Security is gespecialiseerd in de levering van brandwachten en veiligheidswachten. Wij hebben een groot aantal rijk gediplomeerde brandwachten en veiligheidswachten in dienst. Onze mensen hebben ervaring op diverse locaties, zoals zorginstellingen, hotels, evenementlocaties, winkelcentra, industrie en bedrijfsgebouwen. Direct inzetbaar Uw locatie heeft met spoed brandwachten nodig? Dat is mogelijk bij RC Security. 

          Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar. Na uw opdracht kunnen wij direct één of meerdere mensen inzetten. RC Security opereert door heel Nederland. Kwalificaties van onze brandwachten De mensen van RC Security zijn gescreend en minimaal in het bezit van het Rijksdiploma Brandwacht/ Manschap A en het VCA-diploma. Om onze brandwachten vakbekwaam te houden volgen zij regelmatig aanvullende opleidingen en trainingen.

Ad-Hoc

          Ad-hoc beveiliging is een dienst gericht op een specifiek geval of situatie. Er kunnen altijd situaties ontstaan waarin beveiliging ineens noodzakelijk wordt. Voorbeelden hiervan zijn: de uitval van personeel, brand, inbraak of ramkraak, stroomstoring, storing aan de alarminstallatie, verbouwingen en/of schade aan uw pand. 

          Heeft u spoedeisende opdrachten of op korte termijn één of meerdere beveiligingsmedewerkers nodig? Dan kan RC Security u binnen enkele uren de gewenste dienst leveren, Onze ad-hoc diensten kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week landelijk worden ingezet.

Alarmopvolging

          Bij het verlaten van uw pand of woning, dient u het alarmsysteem in te schakelen. Na de inschakeling ervan wordt uw pand/woning beschermd tegen indringers. Wanneer indringers uw pand/woning proberen binnen te dringen, zal het alarm afgaan. Meteen na het afgaan van het alarm zal een melding binnenkomen bij de meldkamer waar u aangesloten bent.

          Dit signaal zal uiteraard ook bij de meldkamer worden geregistreerd. De meldkamer zal per direct contact opnemen met RC Security, die als sleutelhouder functioneert. RC Security zal na het binnen komen van de melding, per direct een bekwame medewerker naar uw pand of woning sturen. Na de aankomst, zal ons medewerker achterhalen wat de oorzaak van het alarm is geweest. Afhankelijk van de bevindingen op de plaats, zal een passend actie worden ondernomen. Hierbij kunt u denken aan het waarschuwen van de politie, de brandweer of andere instanties, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

          Waarom uw alarmopvolging besteden aan RC-Security:

 • Er wordt altijd gereageerd op een inbraakalarm 7/24
 • Deskundige afhandeling van de alarmopvolging
 • Sleutelhouders hebben een ongestoorde nachtrust
 • Geen persoonlijke risico voor de sleutelhouders bij een werkelijke inbraak 
 • Het waarschuwingsadres (sleutelhouder) worden alleen gewaarschuwd wanneer er een werkelijke calamiteit heeft plaatsgevonden 
 • Een snelle en adequate alarmopvolging betekend voor u dat de eventuele vervolgschade beperkt kan blijven 
 • Bij een calamiteit kunnen we repressief handelingen verrichten zoals storingsmonteurs en glasschadebedrijven bellen om de schade of de storing direct te laten herstellen

           Acties die door ons kunnen worden getroffen zijn als volgt:

 •  Het controleren van uw eigendom op onregelmatigheden, zowel binnen als buiten
 • Alarmering van de brandweer
 • Het treffen van schade beperkende maatregelen
 • Het laten plaatsen van een noodglas, indien noodzakelijk
 • Het waarschuwen van de contactpersoon van het bedrijf
 • Rapportering van de bevindingen
 • Opnieuw inschakelen van het alarmsysteem

           RC Security verzorgt alarmopvolging in de regio Noord Holland.  We hebben dit gebied bewust
klein gehouden zodat wij korte aanrijtijden kunnen garanderen aan onze mobiele surveillance
klanten.

Bouwplaats

Bouwplaats beveiliging

          RC Security is gespecialiseerd in bouwplaat beveiliging. Ook projecten die zich nog in de opleverfase bevinden, beveiligen wij met regelmaat. Kostbare materialen, gereedschappen en apparatuur op bouwplaatsen hebben vaak de interesse van dieven. Veel bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstallen van bouwmaterialen, maar ook met vandalisme, vernielingen, brandstichting en sabotage van bouwprojecten. Op momenten dat er geen personeel van het bouwbedrijf aanwezig is loopt men het risico slachtoffer te worden van dergelijke delicten. 

          Dit levert niet alleen grote directe (financiële) schade op maar ook indirecte schade zoals vertraging van de werkzaamheden. Bouwplaats beveiliging biedt de beste oplossing om dit soort gevallen te voorkomen.   RC Security beschikt over diverse mogelijkheden om dit te voorkomen en het bouwproject optimaal te beveiligen. Daarnaast kan het beveiligingspersoneel van RC Security ook voor andere werkzaamheden worden ingezet zoals toezicht op het gebruik van verplichte veiligheidsmiddelen, bezoekers en leveranciersregistratie en visitatie van eigen medewerkers, en die van leveranciers of onderaannemers. Wij verzorgen de complete beveiliging van uw bouwplaats met onze vakmensen. We houden ons aan de regels en wetgeving die in onze bedrijfstak gelden.   

          Doordat wij uw zorg voor bouwplaat beveiliging uit handen nemen, kunt u zich optimaal richten op uw primaire werkzaamheden. Wij kunnen onze beveiligers zowel ‘s avonds, ‘s nachts, overdag en in de weekenden inzetten voor controle, toezicht en het beveiligen van uw eigendommen en goederen.

Alarm Opvolging

Objectbeveiliging

          Bij objectbeveiliging is er sprake van beveiliging binnen en rondom een bepaald object, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand. De beveiligers van RC Security zijn uitstekend opgeleid om regelmatige óf onregelmatige controlerondes te verrichten en eventueel afwijkende situaties te signaleren. Tijdens deze rondes worden alle vitale ruimtes gecontroleerd. 

          Er wordt in het bijzonder gelet op zaken die schade kunnen toebrengen aan de organisatie van het object. Daarnaast worden beginnende probleemsituaties proactief verholpen. Wij maken tijdens onze objectbeveiligingsdiensten rapportages op, zodat u altijd bent geïnformeerd over welke onregelmatigheden zijn voorgekomen tijdens de dienst.

          De volgende werkzaamheden zijn een onderdeel van objectbeveiliging:

 • toegangscontrole
 • sleutelregistratie
 • bezoekersregistratie
 • telefoonbeantwoording
 • bezoekersbegeleiding
 • regelmatige en onregelmatige controles
 • visitatie personeel

          Door de inzet van RC Security voor objectbeveiliging bent u verzekerd van optimale preventie en blijven uw bedrijfsprocessen ten alle tijden gewaarborgd. Wij leveren uitsluitend ervaren beveiligingsmedewerkers die hun vak uitstekend beheersen, klantvriendelijk zijn, en die zich goed kunnen verplaatsen in uw wensen.

 

Sluitbegeleiding

Sluitbegeleiding

        RC Security kunt u begeleiden bij het afsluiten van uw bedrijf, zodat de kans op een overval of andere calamiteiten bij het afsluiten wordt verkleind. Bij bepaalde winkels zoals kledingzaken en tankstations brengt het afsluiten veel risico’s met zich mee. Door middel van sluitbegeleiding kunnen wij ervoor zorgen dat tijdens het afsluiten een beveiligingsmedewerker aanwezig is, waardoor uw medewerker(s) op een veilige manier uw bedrijf kunnen afsluiten. 

          Als het nodig blijkt te zijn, zal onze beveiligingsmedewerker passende acties ondernemen bij ongebruikelijke situaties. Hij zal het alarm laten afgaan en de veiligheid van uw medewerker(s) waarborgen.

Op zoek naar enige vorm van beveiliging?